Planck Psykologbyrå

Planck Psykologbyrå erbjuder tjänster riktade till personal inom förskola/skola, hvb, socialtjänst och föräldrar. Inom skolan arbetar Planck Psykologbyrå främst med  psykologutredningar, handledning till arbetslag, konsultativt stöd till Elevhälsoteam med mera.  Till hvb och socialtjänst arbetar vi med utbildning, utredning och handledning. 

Om Amelie Planck

Planck Psykologbyrå drivs av leg.psykolog Amelie Planck som har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar såväl inom psykiatrin som på behandlingshem och inom skolan.

Metod

I handledning till skolor och arbetslag på hvb arbetar Amelie Planck  enligt ett låg -affektivt förhållningssätt i bemötande av barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Hon läser också till specialist i klinisk psykolog, neuropsykologisk inriktning.
Vid psykologutredningar har hon ett neuropsykologiskt synsätt och använder sig av dynamisk utredningsmetod för att få en så bred bedömning som möjligt.

Kontakt

tfn: 0768-606589

 

e-post: amelieplanck@gmail.com